retina

RETİNA

Hastalarımız genel göz polikliniklerinden ileri tetkik ve tedavi için sevk edilir. Retina biriminden direkt randevu verilmemektedir. İlgili hastalar bu bölümde muayene olduktan sonra takip ve tedavilerine retina polikliniğinde devam etmektedir.

Haftanın … günü faaliyet göstermektedir.


Retina Hastalıkları:

Diyabetik Retinopati

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu

Vasküler Retina Hastalıkları

Retina Dekolmanı

EpiretinalMembran

Makula deliği

Retina distrofileri ve nadir görülen retina hastalıklar

Afaki (Göz içi lens eksikliği)

Pupil ve iris düzensizlikleri

Göz içi lens kaymaları veya anormallikleriUygulanan Tedaviler:

İntravitreal Enjeksiyon

Vitrektomi

Dekolman cerrahisi

RetinalLazer Uygulamaları

Yaglaserkapsülotomi

Periferikiridotomi

ve Ön segment cerrahileri ( Sekonderiolimplantasyonu, Süturlu ve sütursuzskleralfiksasyon ile iolimplantasyonu, pupiloplasti vb. )


Cihazlar:

OCT( OptikKoherens Tomografi )

Renkli fundus fotoğrafı

Fundusotofloresans görüntüleme

FFA ( Fundusfloreseinanjiografi )


Doç.Dr.Aysu KARATAY ARSAN

Op.Dr.Güzide AKÇAY

Op.Dr.Muhammed Nurullah BULUT

Op.Dr.Aynur HACISALİHOĞLU

Op.Dr.Kezban BULUT

Op.Dr.Hatice Selvi SÖNMEZ KANAR

Op.Dr.Ulviye KIVRAK

Diğer Birimlerimiz