uvea

UVEA

Kliniğimizde Uvea-Behçet birimi 2009 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Sayısı 1000'eyakın takipli hastamıza haftanın 2 günü hizmet verilmektedir. Tüm hastalarımız gerektiğinde hastanemizde mevcut romatoloji, göğüs hastalıkları ve nöroloji klinikleri ile konsülte edilmekte, multidisipliner yaklaşımla takip ve tedavi edilmektedir.Üveit atağı geçiren takipli hastalarımızın acil başvuruları da Uvea-Behçet birimimizce yürütülmektedir.

Hastalarımız genel göz polikliniklerinden ileri tetkik ve tedavi için sevk edilir. Üvea biriminden direkt randevu verilmemektedir. İlgili hastalar bu bölümde muayene olduktan sonra takip ve tedavilerine uvea polikliniğinde devam etmektedir.

Hastalıklar

❖Göz İnflamasyonu hastalıkları (Üveitler)

❖Enfeksiyöz-NonenfeksiyözÜveitler

❖Ön üveitler,ortaüveitler,arkaüveitler,panüveitler

Tedavi

❖İlaç tedavisi ve takibi

❖Lazer tedavisi

❖İntravitreal ve subtenon enjeksiyon ( Göz içi ve göz çevresi iğne uygulamaları)

❖Katarakt-Retina cerrahi tedavisi


Op.Dr.Nilüfer ZORLUTUNA KAYMAK

Op.Dr.Burak TANYILDIZ

Op.Dr.Murat OKLAR

Diğer Birimlerimiz